Koncepce manažerského informačního systému na MOÚ.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 022 (p216)

Autoři: R. Šebesta; MUDr. Ing. Jiří Komínek; MUDr. Pavel Andres, MBA; MUDr. Jiří Novák

Manažerský informační systém (MIS) je významným nástrojem pro podporu strategického i operativního rozhodování na všech úrovních zdravotnického zařízení. Podstatou funkce MIS je vytěžování požadovaných dat (v databázích jednotlivých informačních systémů), jejich zpracování, zobrazení a předání příslušným uživatelům.
Možnost exportu zobrazených přehledů (reportů) do nejčastěji používaných formátů (xls, ppt, doc, pdf, xml) činí z tohoto nástroje univerzálně využitelnou pomůcku.
MIS na MOÚ je koncipován jako nadstavba nad jednotlivými, již existujícími informačními systémy (IS), mezi nimiž není komunikace. Rámcově se MIS dělí do tří částí: integrace dat do datového skladu (ETL), data miniing a prezentace – jak vyplývá z přiloženého schématu:...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007