Koncept individualizované adresné léčby pro každého nemocného s bronchogenním karcinomem - teorie a klinická realita

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Cytostatická a biologická léčba nádorů plic a pleury

Číslo abstraktu: 020b

Autoři: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 23. 10. 2009