Korelace mezi lymfangiogenezí a stavem sentinelových lymfatických uzlin u kožních melanomu.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 197p

Autoři: MUDr. Petr Buzrla; Doc.MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., M.I.A.C; Prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.; MUDr. Radoslava Tomanová

Úvod a cíl práce

Dle literárních údajů je lymfangiogeneze prediktivním faktorem metastázy v sentinelové lymfatické uzlině u kožních mela-nomů. Je prezentován soubor 30 kožních melanomů, u kterých je 15 pozitivních a 15 negativních sentinelových lymfatických uzlin. Cílem naší práce je semikvantitativní hodnocení denzity lymfangiogeneze v primární lokalizaci a její korelace se stavem sentinelové lymfatické uzliny.

Materiál a metodika

U 30 kožních melanomů bylo provedeno imunohistochemické vyšetření CD34 a D2-40, které jsou lymfatické endotelové markery, pak se zhodnotila lokalizace lymfatických cév v nádoru a její denzita semikvantitativně - počet lymfatických cév v jednom zorném poli při 20x zvětšení.

Výsledky

Denzita lymfangiogeneze byla u pozitivních sentinelových lymfatických uzlin výrazná než u negativních sentinelových lymfatických uzlin.

Závěr

Výsledek naší práce je v souladu s výsledky publikovanými v zahraničních publikacích.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010