KOŽNÍ TOXICITA CETUXIMABU U PACIENTŮ SE SPINOCELLULÁRNÍM KARCINOMEM HLAVY A KRKU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: XXII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 227

Autoři: MUDr. Markéta Pospíšková; MUDr. Milan Kohoutek; MUDr. Michaela Zábojníková; MUDr. Hana Tomková, Ph.D.

Projevy kožní toxicity cílené onkologické léčby postihují vysoké procento pacientů léčených pro zhoubná onemocnění a mají nezanedbatelný vliv na jejich kvalitu života. Cetuximab, inhibitor receptorů pro epidermální růstový faktor, je například využíván v onkologické léčbě pokročilého spinocellulárního karcinomu v oblasti hlavy a krku v kombinaci s radioterapií. Autoři shrnují nežádoucí účinky cetuximabu na kůži, kam patří akneiformní exantém (folikulitida), su­chost kůže, pruritus, fisury, fotosenzitivita, změny nehtů, změny vlasů a ochlupení či jiné (telangiektázie, hyperpigmentace a slizniční postižení). Podrobněji se zaměřují na nejčastější projev kožní toxicity, akneiformní exantém, a to jeho staging a management. Kromě nejnovějších poznatků z literatury uvádějí i vlastní zkušenosti na souboru pacientů z klinické praxe.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013