Kritický pohled na mamma accesoria

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 044

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; MUDr. Ivana Hrnčířová; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint
Cíl sdělení :
 • vlastní sestava pacientů s přídatnou prsní žlázou

 • vyhodnocení histopatologických nálezů a symptomatologie

Úvod:
 • literatura rozlišuje u obou pohlaví nadpočetnou přídatnou ( akcesorní ) a zbloudilou ( aberantní) mléčnou žlázu

 • akcesorní – lokalizace vázána na průběh mléčné lišty

 • aberantní - mimo průběh mléčné lišty

 • výskyt nejčastěji v axile

 • klinický význam – nadpočetná mléčná žláza podléhá stejným hormonálním vlivům a patologickým procesům jako normální prsní žláza

 • diagnózu nadpočetné mammy a jejího stavu upřesní histologické vyšetřeníKazuistika č. 1
 • žena , 31 let

 • bolestivé zduření v obou axilách

 • mammografie : „pakety uzlin“ v obou axilách – pomýšleno na lymfom

 • odstraněna „intramamární uzlina“- histologicky fibroadenom

 • odstraněna „ uzlina“ z levé axily – viz.obr. histologie č. 26 170/03 : fibroadenom

 • odstraněny přídatné mléčné žlázy z obou axil – histologicky mléčné žlázy s fibroadenomyKazuistika č. 2
 • žena , 63 let

 • operace levé prsní žlázy pro C 50

 • v anamnese dlouholeté intermitentní bolestivé zduření měkkých tkání pravé axily – pokládáno za „ chronickou hidrosadenitis „

 • v menopauze výskyt nebolestivé tuhé rezistence pravé axily

 • rtg prsu/ axily viz.obr.

 • histologie č. 16215/02 : karcinom v akcesorní prsní žláze pravé axilyDiskuse :
 • Pro klinickou praxi není důležité odlišení obou druhů nadpočetné prsní žlázy.
 • Nejčastější lokalizací je axila.

 • Symptomy : intermitentní potíže v závislosti na menstruačním cyklu ( tlak, bolest, zduření), event.poporodní laktace, je-li přít.i akcesorní mamila.

 • Rtg axily , mammografie ,sonografie a biopsie jsou podmínky sine qua non.

 • U obézních pacientů nemusí být nález palpační ani rtg přesvědčivý, rozhodující je histologické vyšetření.

 • Léčba – operační – exstirpace celé nadpočetné žlázy

 • U nádorového postižení nadpočetné prsní žlázy je onkologická strategie stejná jako u C 50 klasické prsní žlázy.

Závěr :
 • Nadpočetná prsní žláza může být v některých případech dif.dg.problémem.Nutné odlišení od lymfomu a primárních tumorů axily (desmoid atp.).

 • Chirurgické odstranění nadpočetné mammy řeší obtíže pacientek a histologicky verifikuje diagnózu.

 • V případě maligního postižení platí stejné standardy pro diagnostiku, terapii a sledování jako u C 50.

Datum přednesení příspěvku: 17. 1. 2004