Kteří pacienti již nemají prospěch z umělé výživy

Konference: 2006 12. brněnský den paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Paliativní medicína

Číslo abstraktu: 010

Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Klinické a etické aspekty.

Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 26. 10. 2006