Kteří pacienti mají prospěch z umělé výživy?

Konference: 2006 12. brněnský den paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Paliativní medicína

Číslo abstraktu: 009

Autoři: MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 26. 10. 2006