Kvalita zdravotní péče z pohledu NLZP - zobrazovací techniky, fixační pomůcky

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: XII. Onkologie, pacienti, veřejnost

Číslo abstraktu: 128

Autoři: Petra Raková; K. Sedloňová

Klíčová slova

Radioterapie, zobrazovací techniky - eView, XVI, fixační pomůcky


Souhrn

V současné době přibývá onkologických pacientů s různými diagnózami, kteří jsou léčeni radikální teleterapií. Při této léčbě je velice důležité, aby byla přesnost ozařování ta nejvyšší. Za těmito účely se používají vysoce kvalitní zobrazovací techniky, ať už ve 2D - eView nebo ve 3D - XVI. Ale samostatná zobrazovací technika nestačí, aby zajistila co nejmenší odchylky, ale pouze k zjišťování odchylek.

K zabezpečení pacienta před co nejmenším pohybem, a tak i k co nejmenším odchylkám od záření pacienta, jsou fixační pomůcky. Fixační pomůcky slouží k zamezení pohybu pacienta a jedná se o fixaci jednotlivých částí těla dle pacientova onemocnění. Také k zamezení pohybu u neklidných pacientů se používá medikace.

Je stále větší snahou, aby pacienti byli co nejméně zatěžováni zářením a aby byla co největší přesnost při ozařování. To znamená, že používání fixačních pomůcek ruku v ruce s vysoce kvalitními zobrazovacími technikami, stále novými a přesnějšími plánovacími technikami vedou k tomu, že pacient je co nejméně zatěžován a jsou ozařovány především nádorové buňky, které díky záření odumírají.


Literatura

  1. Interní materiály onkologie - radioterapie KN Liberec

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009