Kvalita života onkologického pacienta při podávání perorální léčby

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Ostatní

Téma: NLZP - blok II

Číslo abstraktu: 051

Autoři: PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.

Preference perorální léčby u onkologických pacientů
 • M.Gornas, C.Szczylik
 • 2007 ASCO
 • Perorální léčby MBC
 • 71-74% preference
 • More friendly way at home
 • Treatment is vital
 • Normal live´s style

Kladné psychosociální aspekty perorální terapie

Eliminace:


 • Protrahovaná traumatizace dlouhodobou či opakovanou hospitalizací
 • Status pacienta – setrvání v sociálních kontextech a vztazích
 • Konfrontace s nemocí a utrpením spolupacientů
 • Ztráta osobní svobody
 • Ztráta intimity a soukromí
 • Ztráta přítomnosti blízkých lidíMéně ztrát = méně reaktivní deprese


Obranné mechanismy, kvalita života a její význam pro budoucnost

Nedochází k silné konfrontaci s vlastní bezmocnostíMožnost popření závažnosti vlastního onemocněníMéně strachu z nemoci – méně anxiety


Modulace imunitního systému prostřednictvím CNS

Psychoonkologie (psychologie, onkologie, fyziologie, imunologie, endokrinologie, sociologie)
PsychoneuroimunologieCNS – Subjektivní psychický prožitekImunitní systém

(Solomon, Moos – 1964)

(Ader, 1981, 1991, Lewis, 1994, Schdlkowski a Tewes 1996, Biondi a Kotzalidis, 1994, Bellinger, 1994)


 • Imunitní systém není autonomní – řízen signály z CNS
 • Hans Selye – 1950 ´Teorie stresu´
 • Reaktivní strategie ´útok – útěk´

Strestor způsobuje abnormální fyziologickou reakci.

U biologických organismů nemusí stresor pocházet z ´externích zdrojů´, ale může být také živen materiálem z minulosti, který se v organismu uložil!

2 způsoby modulace: (Bellinger, 1994)

 • Neuroendokrinním systémem
 • Přímou inervací lymfatických orgánů prostřednictvím autonomního nervového systému.


Stresem nejčastěji ovlivňované imunitní faktory

 • Snížená NK – buněčná aktivita
 • Snížení mitogenně indukovaného dělení lymfocytů

 • Sníženou mitogenně stimulovanou produkci γ-interferonů
 • Snížené procentuální množství T-lymfocytů
 • Nárust plazmatické koncentrace imunoglobulinu A (IgA), IgM a IgG
 • Zvýšená úroveň plazmy u buněk protilátek proti herpes viru

(Glaser, Kiecolt – Glaser, Speicher, Rice, Sheridan et al. 1984, 1985, 1986, 1987)


Kvalita života a její význam pro budoucnost
Méně anxiety a depresePozitivnější prožívání současné životní realityPozitivnější představy o svojí budoucnosti – motivace

K čemu se člověk ve své fantazii o budoucnosti upíná může mít pro její skutečnou kvalitu rozhodující význam.


Intrapsychické zdroje

 • Tvoří bazální podpůrný systém psychiky
 • Dovoluje zvládat náročné životní situace

Intrapsychické zdroje nejsou využity k autosanaciJsou využity ke stabilizaci psycho-fyziologické rovnováhyPodpora dobrých imunitních reakcíOrganismus snáší lépe fyziologickou zátěž během onkologické léčby


Sycení intrapsychických zdrojů

 • Dostatek intrapsychických zdrojů dovoluje odklon od tématu onkologického onemocnění a léčby
 • Možnost stimulace podněty z přirozeného prostředí = sycení psychických kapacit, které jsou k dispozici v průběhu onkologické léčby
 • Témata vztahů
 • Sociálních kontaktů
 • Zájmů

Umožnění cirkulačního obnovování intrapsychických zdrojů a čerpání energie z širšího okolí.


Závěr

 • Perorální léčba
 • Běžný životní styl
 • Nižší míra psychické zátěže

 • Funkčnost dobrých obranných mechanismů
 • Využití vnitřních psychických zdrojů

 • Vyšší psycho-fyziologická stabilita
 • Podpora dobrých imunitních reakcí

 • Základní předpoklad a potenciace efektivnější léčby konkrétní účinnou látkou


Publikace

 1. Spurná Z., Urbánek T., poster: The Quality of a Patient´s Life during the Xelox Treatment; The Positive Psychosocial Aspects of the Peroral Treatment; 19.International kongres on anti-cancer treatment, ICACT, Paris, France 2008
 2. Spurná Z., Brančíková D., Urbánek T.: Comparison of the life quality of oncology patiens suffering from metastasis colorectal carcinoma during the Xelox of Folfox treatment; publication in the ASCO Proceedings, World Congress ASCO Chicago, USA 2008
 3. Spurná Z., Brančíková D., Urbánek T., poster: Xelox – the regime enabling the good quality of an oncological patient´s life during the oncological treatment; 10th World Congress on Gastrointestinal Cancer at CCIB, Barcelona, Spain 2008
 4. Spurná Z., Brančíková D., Urbánek T., poster: Quality of life and patient preerence for oral chemotherapy in metastatic colorectal carcinoma (MCRC): comparison of xelox and folfox 4 regiments; 33rd Europen Congress Europen Society for Medical Oncology ESMO, 12-16 September, Stockholm, Sweden, 2008


Preference perorální léčby u onkologických pacientů

 • Spurná, Urbánek

 • ICACT 2008, France

 • Režim Xelox

 • 20 pacientů

 • 89% pacientů


Kvalita života – malý rozdíl oproti ´normálu´

Desetistupňová škála – rozdíl 2 stupně směrem pozitivní, negativní od normálu.

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010