Kvantitativní stanovení hematopoetických progenitorových buněk na hematologickém analyzátoru krevních buněk

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Zdravotní laboranti (XI. Konference)

Číslo abstraktu: 1272

Autoři: Mgr. Jarmila Juráňová; RNDr. Zuzana Pikalová; MUDr. Martin Novák; Jarmila Ježáková; Anna Lapčíková; Eva Opichalová; Barbora Škůrková

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008