Laparoskopická radikální trachelektomie.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XVIII. Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 165

Autoři: Mgr. Zuzana Líšková - Krousová; MUDr. Radek Chvátal

Jedná se o operační výkon zachovávající fertilitu u spinocelulárního karcinomu děložního hrdla ve stádiu IA2-IB1 při negativitě postižení lymfatických uzlin. Peroperačne vyšetřujeme SNL (sentinel node biopsy).

Výkon se skládá ze dvou častí (dle Schauty):

  1. Laparoskopická lymfadenektomie
  2. Vaginální trachelektomie s resekcí parametrií

Historie

Radikální trachelektomie abdominální cestou byla poprvé provedena roku 1932 v Rumunsku. Od roku 1994 ji provádí laparoskopickou formou Dargent. Z jeho souboru 47 pacientek po výkonu otěhotnělo 13. Jediný větší soubor abdominální radikální trachelektomie byl publikován Ungárem. V ČR poprvé o vaginální radikální trachelektomii referoval Dr. Bartoš v roce 2000, dále se této operativě věnuje pracoviště onkogyn. odd. v Praze Motole, Apolináře.

Kazuistika

Pacientka 24 let, 1 dítě, st.p. konizaci, histologie - spinocellulární karcinom přesahující hranici konizátu, středně diferencovaný.

V MOÚ doplněna stagingová vyšetření MRi, UZ vag. se zaměřením na délku cervixu - 16 mm po vnitřní branku, PET. Na základě výsledků vyšetření a domluvy s pacientkou vzhledem k věku a žádosti o zachování fertility rozhodnuto o provedení radikální trachelektomie laparoskopickou cestou. Operace provedena v srpnu 2008.

Operační výkon

Skládá se ze dvou částí laparoskopické a vaginální.

Laparoskopická část respektuje základní kroky Wertheimovy operace, část vaginální vyžaduje anatomickou orientaci v dolním kompartmentu dle Schautovy radikální vaginální hysterektomie.

Výhody laparoskopické modifikace:

  • Obecné výhody laparoskopických operací: vyšší přehlednost operačního pole, nižší postoperační morbidita
  • Možnost exaktní preparace pars vasculosa parametrii

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2009