Laparoskopická resekce žaludku

Konference: 2008 XVII. jarní zasedání Loket - karcinom jícnu a žaludku

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: II. Karcinom žaludku

Číslo abstraktu: 011

Autoři: MUDr. Lukáš Adamčík; MUDr. Stanislav Czudek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 11. 4. 2008