MUDr. Lukáš Adamčík

Chirurgické oddělení Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Radioterapie, a.s. (Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín)

E-mail: ladamcik@tiscali.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta