LÉČBA BEVACIZUMABEM U GENERALIZOVANÉHO TRIPLE-NEGATIVNÍHO KARCINOMU PRSU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 143

Autoři: MUDr. Jiří Chalupa

Popis případu:

Jedná se o 25 měsíců trvající léčbu karcinomu prsu u premenopauzální, triple-negativní pacientky (42 let), která absolvovala adjuvantní léčbu. Po ní za dva roky dochází ke generalizaci onemocnění. Je tedy zahájena v první linii kombinace paclitaxel a Avastin a následně pokračováno v monoterapii Avastinem. Dochází postupně k rentgenologickému vymizení ložisek. Po 19 měsících od léčby progreduje izolovaně měkkotkáňová metastáza ve sternu. Následuje irradiace, za stálého podávání Avastinu. Kontrolní vyšetření po irradiaci ukazují regresi ložiska ve sternu a stále trvající regresi ostatní generalizace.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2014