Léčba mnohočetného myelomu: zaměření na toxicitu léčby nových léků a profylaktická opatření

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Mnohočetný myelom

Číslo abstraktu: 1269

Autoři: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008