Léčba novými léky (Velcade, Thalidomid) - zkušenosti s organizací péče o nemocné s mnohočetným myelomem

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Ošetřovatelství (XII. Konference)

Číslo abstraktu: 1221

Autoři: MUDr. Jana Budková; MUDr. Evžen Gregora; doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008