Léčba periferní neuropatické bolestí kapsaicinovou náplastí Qutenza – 2 kazuistiky

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Zajímavé kazuistiky v paliativní medicíně

Číslo abstraktu: 57

Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

   Periferní neuropatická bolest (PNB) vzniká v důsledku poškození periferního nervového systému. Nejčastějšími typy PNB jsou postherpetická neuralgie, diabetická polyneuropatie, NB po chirurgických výkonech: posttorakotomický syndrom, postamastekotmický syndrom a NB způsobená systémovou protinádorovou léčbou (např. oxaliplatina, cisplatina, taxany, bortezomid). PNB je farmakologicky obtížně ovlivnitelná. V léčbě kombinujeme antikonvulziva, antidepresiva, opioidy a NSA. Léčebné výsledky často nejsou uspokojivé ani přes kombinovanou léčbu. Ovlivnění vaniloidních receptorů kapsaicinem představuje nový koncept v léčbě PNB. Lokální aplikací koncentrovaného kapsaicinu (Qutenza – 8 % kapsaicin) dochází k reverzibilnímu vyřazení vanilodních receptorů a snížení algické aference z periferie na dobu 3–5 měsíců. Bude prezentována kazuistika pacientky s výrazným algickým postmastektomickým syndromem refrakterním na kombinovanou antineuropatickou medikaci a dále kazuistika pacienta s chondrosarkomem po opakovaných operačních výkonech na páteři a žebrech s in tenzivní PNB levého hemithoraxu. Aplikace náplasti Qutenza vedla v obou případech k významnému zmírnění bolesti a zlepšení celkové kvality života při současné redukci perorálně užívané medikace.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2011