2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Alternativní (komplementární) medicína u pacientů v paliativní péči

Číslo abstraktu: 28
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 29
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 52
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Domácí paliativní péče

Číslo abstraktu: 11
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: Anna Krutská
Číslo abstraktu: 12
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: Jana Sieberová
Číslo abstraktu: 14
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Jak integrovat paliativní péči do výuky ošetřovatelství

Číslo abstraktu: 25
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 26
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 27
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Obtížné komunikační situace v onkologické paliativní péči

Paliativní medicína v Evropě, v Česku a na Slovensku v roce 2011

Číslo abstraktu: 01
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 03
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 04
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 05
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 06
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Paliativní péče v nemocnici a v LDN

Číslo abstraktu: 20
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 23
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 24
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Psychologické aspekty paliativní péče

Sociální a spirituální aspekty paliativní péče

Číslo abstraktu: 39
Kategorie: Ostatní

Symposium NYCOMED: Nádorová bolest v klinické praxi

Číslo abstraktu: 07
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 08
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 09
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 10
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Varia

Číslo abstraktu: 15
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 16
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 18
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 19
Kategorie: Ostatní

Výživa u pacientů v paliativní péči

Číslo abstraktu: 30
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 31
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 33
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Zajímavé kazuistiky v paliativní medicíně