LÉČBA PODLE PREDIKTIVNÍHO BIOMARKERU RAS V ONKOLOGICKÉ PRAXI

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXIX. Varia (ostatní, jinde nezařaditelné příspěvky)

Číslo abstraktu: 003

Autoři: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Text odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014