Léčba relapsů a progredujících maligních mezenchymálních nádorů a Ewingova sarkomu dospívajících. Zkušenosti s režimem Topotecan/Cyklofosfamid v období 1997-2006 na KDHO FNM Praha.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XI. Dětská onkologie

Číslo abstraktu: 105

Autoři: MUDr. Eva Drahokoupilová; as.MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Úvod

na podanou cytostatickou léčbu. Prognóza těchto pacientů s lokalizovaným onemocněním se v posledních dvaceti letech zlepšila, pětileté bezpříznakové přežívání se uvádí kolem 60-80%. Terapeutickým problémem zůstává skupina pacientů s primárně generalizovanými sarkomy, s onemocněním iniciálně nereagujícím na léčbu či s relapsem. Jednou z možností léčebného ovlivnění maligního onemocnění u těchto pacientů se v polovině devadesátých let stalo zařazení topotecanu, specifického inhibitoru topoizomerázy I, v kombinaci s alkylačním cytostatikem cyklofosfamidem mezi režimy systémové léčby druhé volby u této skupiny sarkomů.


Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007