Léčba Tarcevou u pacienta s adenokarcinomem pravé plíce generalizovaným do skeletu, obou plic, s maligním recidivující fluidotoraxem vpravo – stádium IV

Konference: 2006 XIV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2006_26

Autoři: MUDr. Božena Skalová; doc. MUDr. Jaromír Musil, CSc.

Tarceva (erlotinib) je inhibitor tyrosinkinázové (TK) domény receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). Navázáním ligandu (epidermálního růstového faktoru) na EGFR dochází k aktivaci receptoru, fosforylaci jeho TK domény v nitrobuněčné části receptoru a následné aktivaci signální kaskády, jejímž výsledkem je proliferace nádorových buněk, jejich invaze, migrace a adheze, aktivace angiogeneze a inhibice apoptózy. Tarceva brání fosforylaci TK domény EGFR a tím následné aktivaci buněčné signální kaskády.

Kasuistika: U 56letého pacienta adenokarcinomem pravé plíce generalizovaným do skeletu, obou plic, s maligním recidivující fluidotoraxem vpravo – stádium IV, nekuřáka, jaderného fyzika, byla nasazena Tarceva jako 3. linie léčby.

Pacient byl od srpna 2005 léčen chemoterapií karboplatina – vinorelbin, během léčby došlo k progresi nálezu. Pro recidivující maligní výpotek byla v prosinci 2005 provedena videotorakoskopie vpravo s talkopleurodézou.

V lednu 2006 nasazena 2. linie chemoterapie (docetaxel). Během léčby došlo k další progresi nálezu, zejména metastatického postižení levého plicního křídla. Pro narůstající dušnost a respirační insuficienci byl indikován DDOT.

V květnu 2006 zahájena léčba Tarcevou v dávce 150 mg/den. Během této léčby došlo k postupnému zlepšení klinického stavu nemocného, již po 6 týdnech byla pozorována regrese nálezu vlevo na plicích. Na kontrolním PET-CT v srpnu 2006 popsáno kompletní vymizení nádoru (CR) v levém plicním křídle a podstatné zlepšení obrazu (PR) vpravo. Pacient je současné době ve výborném klinickém stavu, je plně aktivní bez DDOT, vrátil se do běžného režimu jako před onemocněním.

Datum přednesení příspěvku: 9. 11. 2006