LÉČEBNÉ KONOPÍ A KANABINOIDY V ONKOLOGII

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Abstrakta a přednášky - Lékařská sekce

Číslo abstraktu: 039

Autoři: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA; MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.; Doc.PhDr. Michal Miovský, Ph.D.; Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková

Klíčová slova : Rostlinné konopí a jeho deriváty, léčebné využití, onkologie

Hlavní účinná látka z kanabinoidů – fenolických lipofilních látek obsažených v Cannabis sativa – je delta-9-tetrahydrokanabinol (THC) popsaná profesorem Mechoulamem v roce 1963. Nejčastějšími v současnosti studovanými aplikacemi kanabinoidů v medicíně jsou léčba chronické bolesti včetně paliativní péče, potlačování dávení a zvracení nejrůznějšího původu, mírnění bolesti či únavy, použití při neurospastických bolestech, při akutní atace glaukomu, některých kožních onemocněních a v dalších stavech. Mezi hlavní výhody a zdroje současného zájmu o rostlinné konopí a jeho deriváty v medicíně patří pozitivní výsledky v deskriptivních a analytických studiích, a to často v případech rezistentních na jinou léčbu, dále nízké náklady, velmi malé riziko fatálního předávkování, snadná a bezpečná titrace léčebné dávky pro individuálního pacienta a nízký výskyt vedlejších příznaků po titraci. Williamson a Evans (2000) a nověji i další (např. Marzo a De Petrocelis, 2006) vyvracejí tvrzení o tom, že kouř z konopí je o polovinu nebo dokonce ještě více rakovinotvornější než kouř tabákový (Nahas, 1993). Při spalování dohází ke vzniku dehtových produktů relativně podobných jako při kouření tabáku. THC, CBD, fytokanabinoidy a další v marihuaně obsažené látky mají dle některých studií protinádorový účinek (Hall, et al, 2005; Melamede, 2005). Výzvu pro výzkum v tomto smyslu představují nově publikovaná sdělení, například Freimuth, et al., 2010, Fowler, et al., 2010 nebo Stella, 2010. Na podzim roku 2011proběhl průzkum České lékařské společnosti JEP, ze kterého vyplynul zájem více než 10 odborných společností o léčebné využití konopí. V návaznosti na to pak expertní skupina v závěru roku 2011 odevzdala vládě a parlamentu ČR návrh dalšího postupu pro zlepšení podmínek výzkumu a medicínských aplikací v této oblasti.

e-mail: zimatom@cesnet.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012