LÉČEBNÉ VÝSLEDKY PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU LÉČENÝCH V OBDOBÍ 1995–1999 PODLE DIAGNOSTICKO-LÉČEBNÉHO PROTOKOLU ÚSTAVU RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1. LF UK A FNB A KOMPARACE S DATY ZEMÍ EU

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 9. mammologické sympozium. Postery

Číslo abstraktu: P06

Autoři: MUDr. Vladimíra Stáhalová; MUDr. Lucie Betlachová; MUDr. Miroslava Hesová; MUDr. Marcela Šedivá; MUDr. Martin Malý, Ph.D.

Léčebný protokol karcinomu prsu v Ústavu radiační onkologie vychází z výsledků klinických studií, doporučených postupů amerických a evropských konsensuálních konferencí a z vlastních dlouholetých zkušeností s diagnostikou a terapií tohoto nádoru. Léčebný protokol je postaven na prognostických faktorech. Pacientky v ÚRO jsou diagnostikovány a léčeny v mamárním týmu, který byl na pracovišti konstituován před 50 lety. Týmová práce je základním pilířem péče o pacientky s karcinomem prsu. Léčba se vyznačuje vysokou kvalitou poskytnutých léčebných modalit a jejich provázaností, komplexností poskytnutých služeb s úplnou nabídkou léčebných možností (chirurgie, plastická chirurgie, teleradioterapie, brachyradioterapie, systémová léčba a celoživotní sledování).

Primární cíl
Ověření předpokladu, že týmová práce na komplexně vybaveném pracovišti podle léčebného protokolu dosahuje optimálních léčebných výsledků srovnatelných s pracovišti zemí EU. Stanovení podmínek pro konstituci a činnost mamárního týmu.

Sekundární cíl:
Incidence pozdních efektů léčby a jejich závažnosti.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2005