Liečba bolesti

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S08

Autoři: Mgr. Erika Hajnová Fukasová

Bolesť je nepríjemný a citový zážitok, ktorý súvisí s aktuálnym alebo potencionálnym poškodením tkaniva, alebo je popisovaná rovnakými termínmi ako takéto poškodenie. Každý človek sa naučí používať slovo bolesť na základe poznania v rannom detstve. Jedná sa vždy o subjektívny pocit. Vnímanie bolesti pacientom može byť ovplyvnené vekom, pohlavím, kultúrnymi zvyklosťami, komunikačnými predpokladmi i predchádzajúcou skúsenosťou.

Bolesť:
  • akútna – časovo ohraničená, doba trvania 1 týždeň;

  • protrahována – trvá 1-4 týždne, u stavov obtiažne diagnostikovaných;

  • chronická – trvá do 1 roku, pri chronickej povahe základného ochorenia;

  • chronická recidivujúca – trvá nad 1 rok.


Anamnéza bolesti:
  • O – origo lokalizácia bolesti;

  • P – provokujúce faktory;

  • Q – kvalita bolesti;

  • R – radiace bolesti;

  • S – sila bolesti;

  • T – trvanie bolesti.


Pri liečbe bolesti je nutné zaistiť komfort nemocného, vždy postupujeme od jednoduchších metód ku zložitejším. Analgetiká musíme podávať v dostatočne účinných dávkach a v odpovedajúcich intervaloch.
Dostatočnú účinnosť analgézie musíme trvalo kontrolovať. U nemocných s malígnou - nádorovou bolesťou, často s obmedzenou životnou prognózou je odstránenie bolesti jedným z hlavných cieľov v našej liečbe.

„Pokiaľ pacient vraví, že ho niečo bolí má vždy pravdu!“

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005