LIEČBA FERTILITY, HORMONÁLNA ANTIKONCEPCIA A HORMONÁLNA SUBSTITUČNÁ TERAPIA A RIZIKO VZNIKU KARCINÓMU PRSNÍKA

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Lokálně pokročilý a metastatický karcinom prsu. Chemoterapie, radioterapie, cílená léčba

Číslo abstraktu: 26

Autoři: Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; Mgr. Erika Zámečníková

Abstrakt:

Podĺa zahraničnej literatúry z posledných rokov sme zhrnuli výsledky štúdií o liečbe fertility, hormonálnej antikoncepcie a hormonálnej substitučnej terapie a riziko vzniku karcinómu prsníka. Liečba fertility podĺa štúdií nezvyšuje riziko vzniku karcinómu prsníka. Pri hormonálnej antikoncepcii štúdie nie sú jednoznačné, hlavne pri vysoko rizikových žien. Prevažná väčšina štúdií neudáva zvýšené riziko vzniku karcinómu prsníka pri dnešných dávkach hormonálnej antikoncepcie. Pri užívaní hormonálnej substitučnej terapie zahraničné štúdie sú ešte viac kontroverzné, hlavne pri užívaní tejto liečby pri onkologických pacientkach.

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2013