Liečba kožných karcinómov pomocou afterloadingu technikou muláží

Konference: 2005 2. ročník semináře o brachyterapii a technice IMRT

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 008

Autoři: MUDr. Vincent Alakša; Ing. Václav Bednář; MUDr. Milan Kuvik; MUDr. Iveta Pálkovácsová

Príspevok popisuje techniku muláže, ktorú už vyše desať rokov úspešne používame na našom pracovisku na liečbu kožných nádorov a kožných metastáz. Uvedená technika využíva afterloadingový ožarovač Microselectron HDR a individuálne zhotovené masky. Nespornou výhodou oproti terapii vysokoenergetickými elektrónmi alebo kontaktným RTG je bezproblémová terapia aj pri značne zakrivených povrchoch, ako sú napríklad rôzne časti tváre. V mnoho prípadoch je výhodnejšia aj dávková distribúcia, ktorú možno do značnej miery modifikovať podľa aktuálnych požiadaviek. Príprava individuálnych masiek je časovo porovnateľná s výrobou vykrývacích blokov a tvarovaných polí.
Vzhľadom na vekové rozloženie pacientov možno klinické výsledky len ťažko korektne interpretovať, nakoľko niektorí z nich odmietajú byť dispenzarizovaní. Prezentácia obsahuje fotografické ukážky ožarovaných lokalít.

Datum přednesení příspěvku: 16. 9. 2005