Lokalizace hospitalizovaných pacientů s možností přivolání lékařské pomoci a lokalizace přenosných přístrojů i jako ochrana proti odcizení s využitím technologie WiFi.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Kvalita a bezpečná péče v onkologii

Číslo abstraktu: 253

Autoři: Ing. Zdeňka Fišerová; Ing. Václav Dohnálek

V loňském roce získal Masarykův onkologický ústav v Brně dotaci z fondu Evropského fondu pro regionální rozvoj na realizaci projektu lokalizace hospitalizovaných pacientů s možností přivolání lékařské pomoci a lokalizace přenosných přístrojů i jako ochrana proti odcizení s využitím technologie WiFi. Cílem projektu bylo výrazně zefektivnit práci zdravotnického personálu a zvýšit komfort a bezpečí hospitalizovaných pacientů a zdravotních sester při výkonu služby.

Prvotní podmínkou pro lokalizaci objektů pomocí RFID čipů byla realizace bezdrátové sítě WiFi, která byla navržena s ohledem na využití k lokalizaci bezdrátových mobilních zařízení.

Součástí projektu byl tzv. lokalizační nástroj, jenž umožňuje přesnou evidenci pohybu hospitalizovaných pacientů, vybraných mobilních zdravotnických přístrojů a výpočetní techniky v rámci ústavu.

Hospitalizovaní pacienti jsou vybaveni speciálními vodotěsnými čipy, odolnými proti běžným desinfekčním prostředkům, jejichž součástí je tlačítko, kterým si mohou v areálu pokrytém bezdrátovou sítí zavolat okamžitou pomoc. Volání o pomoc je indikováno na displeji dalšího mobilního zařízení tzv. sesterském tagu na oddělení, kde je pacient hospitalizován. Sestra pak může pomocí lokalizačního SW zjistit, kde se pacient konkrétně v areálu nachází a zajistit mu pomoc. V systému jsou zavedeny zóny, kde je pohyb pacienta povolen. Vstup pacienta mimo tyto zóny je detekován opět na sesterském tagu na oddělení, takže je možné pacienta dohledat a vrátit zpět. Je tak možné zajistit ochranu vstupu pacienta např. do podzemních podlaží, kde se nachází většinou technické zázemí ústavu a kde by mohlo dojít k dezorientaci pacienta a nějaké újmě na jeho zdraví. Tímto způsobem je také možné indikovat pokus o nedovolené opuštění ústavu.

Sesterský tag je možné také využívat jako klasický pager. Obsahuje displej a 2 barevná tlačítka, jejichž funkci je možné naprogramovat např. tak, že po pouhém stisku určitého tlačítka se zasílá zpráva na tag konkrétního lékaře, že má volat na své oddělení. Dále je možné využít tento tag i k přivolání pomoci v případě napadení sestry agresivním pacientem nebo návštěvou. Pokud má sestra tag zavěšen na krku, je možné alarm spustit pouhým zatažením tagu dolů a uvolněním očka závěsu. Pak je alarm indikován na jiném určeném sesterském tagu, kterým může být vybavena např. ochranka nemocnice.

Označení mobilních přístrojů a zdravotnického mobiliáře čipy slouží jednak jako ochrana před zcizením (opuštění areálu) a jednak pro vyhledání nejbližšího požadovaného přístroje pro možnost využití na daném oddělení.

Instalace bezdrátového připojení je nyní provedena ve dvou pavilonech Masarykova onkologického ústavu v Brně (Masarykově a Švejdově). Bezdrátová WiFi síť umožňuje zdravotníkům nepřetržitý přístup do dokumentace pacienta. Využívány přitom jsou speciální přenosné Tablet PC, které jsou optimalizované pro práci s pacientem v nemocničním informačním systému a jsou určeny do lékařského prostředí. Databáze všech klíčových údajů o pacientovi včetně obrazové dokumentace z radiologických modalit je dostupná kdekoli v prostorách ústavu, která jsou pokryta bezdrátovou sítí. Kombinace WiFi připojení a Tablet PC umožňuje lékařům i sestrám operativně rozhodovat tam, kde je to nezbytně nutné – přímo u pacientova lůžka.

Masarykův onkologický ústav je prvním zařízením v ČR, který lokalizaci s využitím technologie WiFi využívá. Projekt je vhodný pro realizaci v léčebnách dlouhodobě nemocných, v seniorských zařízeních a psychiatrických léčebnách, kde je velká pravděpodobnost zkolabování pacienta mimo lůžko nebo pravděpodobnost pokusu o nedovolené opuštění ústavu.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011