LONG-TERM TREATMENT OF SEVERE MYASTHENIA GRAVIS BY EXTRACORPOREAL IMMUNOGLOBULIN ELIMINATION

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 1913

Autoři: Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc.; MUDr. Jiří Piťha; Prof.MUDr. Vladimír Bláha, CSc.; MUDr. Miriam Lánská; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.; prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.; Doc.MUDr. Hana Langrová, Ph.D.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 1913

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2010