Low-Dose FCR Is a Safe and Effective Treatment Option for Elderly/Comorbid Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma. Updated Results of Project Q-Lite By Czech CLL Study Group

Konference: 2014 56th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 642. CLL: Therapy, excluding Transplantation: Poster

Číslo abstraktu: 4670

Autoři: MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; MUDr. Eduard Cmunt, CSc.; MUDr. Martin Špaček, Ph.D.; MUDr. David Belada, Ph.D.; MUDr. Monika Motyčková; MUDr. Irena Zygulová; MUDr. Dagmar Adamová; MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; MUDr. Martin Šimkovič; Ing. Kateřina Klásková; doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2014