LOW-DOSE FLUDARABINE AND CYCLOPHOSPHAMIDE COMBINED WITH RITUXIMAB IN THE TREATMENT OF ELDERLY/COMORBID PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA: PROJECT Q-LITE OF CZECH CLL STUDY GROUP

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Chronic lymphocytic leukemia - Clinical

Číslo abstraktu: 0105

Autoři: MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; MUDr. Martin Špaček; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; MUDr. David Belada, Ph.D.; MUDr. Monika Motyčková; MUDr. Eduard Cmunt, CSc.; MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; MUDr. Peter Rohoň; MUDr. Hynek Poul; Ing. Kateřina Klásková; doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2011