LYMFEDÉM - DEFINICE, KLASIFIKACE, PREVENCE

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIV. Paliativní a podpůrná léčba

Číslo abstraktu: 243

Autoři: MUDr. Jana Kleinová; MUDr. Aranka Korvasová

Lymfedém vzniká v důsledku poškozením lymfatického systému. Ve svém důsledku vede ke zhoršení otoku a hybnosti postižené končetiny. Otok je zpočátku nebolestivý, měkký, později dochází ke změně na bolestivý tuhý otok. Lymfedém je rizikovým faktorem pro vznik erysipelu a interdigitálních mykóz. Roz­dělení: z patofyziologického hlediska: 1. primární, 2. sekundární; z klinického hlediska: 1. stupeň - latentní, 2. stupeň - reverzibilní, 3. stupeň - ireverzibilní, 4. stupeň - elefantiáza. Diagnostika je založena na anamnéze, klinickém vyšetření a případně lymfoscintigrafii. Prevence spočívá v použití šetrnějších chirur­gických postupů, moderních ozařovacích přístrojů a technik, v časné fyzioterapii a v edukaci pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013