Lymfomy gastrointestinálního traktu

Konference: 2007 XIV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Diagnostika a léčba maligních lymfomů

Číslo abstraktu: 017

Autoři: Doc. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D.; Prof. MUDr. František Fakan, CSc. ; Prof.MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.; Doc.MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.; RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D.; RNDr. Radek Šíma; Jitka Němcová; MUDr. Michal Michal

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 12. 10. 2007