Maligní gliomy mozku léčené na onkologické klinice Olomouc v letech 1995-2004. Rozbor léčebných výsledků

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 018

Autoři: MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; MUDr. Jan Cincibuch, Ph.D.; MUDr. Yvona Klementová; MUDr. Lucia Hudínková; MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.; MUDr. Jana Strážnická; MUDr. Petr Beneš

Abstrakt odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005