Mamografický screening MOÚ – výsledky za první rok (2002-2003)

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Onkologická prevence v ČR

Číslo abstraktu: 09

Autoři: MUDr. Helena Bartoňková; Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.; MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.; Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.; I. Klimeš

Souhrn
Sdělení hodnotí průběh a výsledky mamografického screeningu v Masarykově onkologickém ústavu za jeden kalendářní rok a to ode dne, kdy byl v České republice mamografický screening zahájen.
Analýza výsledků ročního provozu screeningového mamografického pracoviště v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) znamenala statistické zpracování více než 10 tisíc preventivně vyšetřených žen. Ze získaných údajů (údaje získány ze software MaSc) nás samozřejmě nejvíce zajímal záchyt maligních tumorů v prsu a jejich rozdělení podle klinických stádií. Ne nepodstatné jsou však také informace o návštěvnosti pracoviště screeningovým protokolem definovanou populací žen, procentuální vyjádření nutnosti doplň ujících vyšetření (tzv. recall rate) i další výsledky.
Výsledky odpovídají evropskému průměru v záchytu zhoubných nádorů prsu ve sreenované populaci. Z celkového počtu
10 382 vyšetřených žen byl karcinom prsu zjištěn u 50 žen, což činí celkovou incidenci 50 karcinomů na 10 tisíc vyšetřených žen. Očekávaná převaha záchytu nižších klinických stádií onemocnění se nám také potvrdila. Převaha záchytu nízkých klinických stádií – z 50 zachycených karcinomů bylo 35 nádorů ve stádiích T1 až T1c – i nám potvrzuje pozitivní přínos screeningových programů.

Překvapivě příznivá je prozatím účast žen ve screeningu v brněnském regionu (přes 60%).

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004