MANAGEMENT POUŽÍVÁNÍ PICC KATETRŮ V MOÚ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXV. Ošetřovatelská péče

Číslo abstraktu: x2

Autoři: Zuzana Sýkorová

Sestry se v moderní ošetřovatelské péči stále častěji setkávají s novým typem centrálního žilního vstupu, zavedeným z periferie tzv. PICC. Tento katetr, společně s portem, patří mezi dlouhodobé žilní vstupy. Použití PICC u onkologických pacientů přináší proti použití tradiční „flexily“ zvýšenou míru bezpečí a prevence extravazace při aplikaci cytostatik. Prezentace shrnuje organizační a ošetřovatelskou agendu, porovnává indikace k zavedení PICC a portu, definuje specifika péče o tento typ katetru. Detailně pojednává o vedení dokumentace v nemocničním informačním systému a průkazu pacienta. Součástí sdělení je kazuistika a analýza komplikací u souboru 52 pacientů. V závěru prezentace jsou shrnuty kompetence a úkoly sestry v péči o PICC od teoretické přípravy přes vlastní ošetřovatelskou péči, edukaci pacienta a rodiny až po dokumentaci.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014