MANUFACTURING OF BONE MARROW-DERIVED MESENCHYMAL STROMAL CELLS ACCORDING TO GMP REQUIREMENTS FOR CLINICAL TRIALS

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Ostatní

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 1783

Autoři: Mgr. Veronika Foltánková; Mgr. Bc. Kateřina Koláčná; RNDr. Eva Matějková; Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 1783

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2010