Mayo Scoring System - odhad rizika progrese karcinomu ledviny

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom ledviny I.

Číslo abstraktu: 024

Autoři: MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.; prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.; MUDr. Lukáš Holub; MUDr. Josef Košina; MUDr. Petr Hušek; MUDr. Miroslav Louda, Ph.D.

CÍL

Zhodnocení rizikových faktorů progrese karcinomu ledviny pomocí Mayo Scoring Systému (MSS).


MATERIÁL A METODY

Retrospektivní zhodnocení progrese onemocnění u skupiny 175 nemocných operovaných na Urologické klinice FN v Hradci Králové pro světlobuněčný karcinom sledovaných po dobu 3 až 7 let. Na základě MSS pacienti rozděleni do 3 rizikových skupin. Dále bylo sledováno přežití v závislosti na buněčném gradu, postižení uzlin a přítomnosti nekróz v histologickém preparátu.


VÝSLEDKY

Ve skupině Low risk bylo 93 (53,1%), ve skupině Intermediate risk bylo 53 pacientů (30,3%) a ve skupině High risk 29 (13,6%). Progrese onemocnění v 1.R, resp. 3.R, resp. 5. R byla u MSS Low risk skupiny 0,99%, resp. 3,96%, resp. 5,94%. Ve skupině MSS Intermediate risk byla 2,38%, resp. 11,9%, resp. 16,67%. Ve skupině MSS High risk byla 46,81%, resp. 63,83%, resp. 68,09%. K úmrtí na světlobuněčný karcinom došlo u 17,8% nemocných v mediánu 21,5 měsíce u nemocných bez postižení uzlin (N0), resp. u 85,7% v mediánu 6,5 měsíce u nemocných s uzlinovým postižením (N+). Ke generalizaci onemocnění došlo u 6,5% nemocných v mediánu 28,5 měsíce u nemocných bez nekróz v histologii (nekro -), resp. u 63,6% v mediánu 8,5 měsíce u skupiny s přítomnými nekrózami (nekro +). Ke generalizaci světlobuněčného karcinomu došlo u nemocných s GI ve 12,5% v mediánu 24,5měsíců, s GII ve 5,43% v mediánu 21 měsíců, s GIII ve 27% v mediánu 11 měsíců a s GIV v 70% v mediánu 7 měsíců.


ZÁVĚR

Kromě T stadia a buněčného gradu patří postižení uzlin a přítomnost nekróz v histologickém preparátu k významným prognostickým faktorů. Mayo Scoring System všechny tyto faktory zohledňuje a rozdělení nemocných do rizikových skupin velmi dobře koreluje s klinickým stavem nemocných sledovaných po operaci pro světlobuněčný karcinom ledviny. MSS je vhodným nástrojem k odhadu dalšího průběhu onemocnění bezprostředně po provedené operaci.

Datum přednesení příspěvku: 27. 11. 2008