Medulární karcinom prsu: epidemiologické, diagnostické a léčebné postupy

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Lokálně pokročilý a metastatický karcinom prsu. Chemoterapie, radioterapie, cílená léčba

Číslo abstraktu: 18

Autoři: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2013