MERITUM VAKCINACE PROTI LIDSKÉMU PAPILOMAVIRU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence a screening

Číslo abstraktu: I/375

Autoři: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.

Úvod:

Lidské papillomaviry (human papil lomavirus − HPV) dělíme dle onkogen ního potenciálu na high-risk (typy 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56,58, 59) a low-risk (typy 6, 11, 34, 40, 42, 43, 44, 54, 70, 72, 74, 81). K přenosu dochází zejména při pohlavním styku. HPV infekce získává ideální podmínky pro zabudování do organizmu v místě mikrotraumat. Naše soudobé špatné civilizační návyky (permanentní stres, přecházení viróz, zvýšený výskyt alergiků v populaci, přehnaná hygienická péče o zevní genitál) a koincidence dalších sexuálně přenosných infekcí vyvolávají skvělé podmínky pro zabudování HPV do buněčného genomu jedince. Cílená léčba proti HPV infekci neexistuje. Promořenost populace je 80 %. Profylaktická vakcinace je jedinou možností v rámci primární prevence, kterou se můžeme efektivně chránit. Rok 2006 byl ve znamení pochybností a spekulací o přínosu vakcinace proti HPV asociovaným nemocem. Rok 2016 vyvolává dilema, kterou vakcínu vybrat. V současné době máme na trhu tři vakcíny: kvadrivalentní vakcínu Silgard (proti HPV typu 6, 11, 16, 18), bivalentní vakcínu Cervarix (proti HPV typu 16, 18) a nově nanovalentní vakcínu Gardasil 9 (proti HPV typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58). Zatímco se bivalentní vakcína zaměřuje pouze na ženy v prevenci premaligních lézí děložního hrdla, zevního genitálu a pochvy a v prevenci karcinomu děložního hrdla, kvadrivalentní a nanovalentní vakcíny zahrnují v indikaci chlapce i dívky, ženy do 45 let, muže do 26 let. Tyto polyvalentní vakcíny vykazují širší spektrum účinku v ochraně premaligních lézí a cervikálních, vulválních, vaginálních a análních karcinomů, způsobených HPV typy obsaženými v očkovací látce a v prevenci sexuálně přenosných genitálních bradavic.

Závěr:

Zařazením vakcinace proti HPV do celoplošného očkování v kombinaci s organizovaným cervikálním screeningem v ČR můžeme očekávat pokles incidence karcinomu děložního hrdla. Dle mého názoru Gardasil 9 představuje v současné době vrchol profylaktické vakcinace. Terapeutické a profylakticko-terapeutické vakcíny jsou tč. ve fázi výzkumů. Díky probíhajícím studiím na high-risk HPV asociované nádory předpokládáme rozšíření spektra účinků vakcinací. Nelze opomenout význam vakcinace u mužů, jejichž benefi t je zjevný nejen v eradikaci nosičství HPV latentní infekce, tak i v prevenci sexuálně přenosných bradavic a rozvoje análního karcinomu. Troufám si říci, že přijde doba, kdy ženy budou vyžadovat pouze „bezpečné“ muže.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016