Metastázy karcinomu ledviny v neobvyklých lokalitách

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 036p

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Zdeněk Vacek; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.

Úvod

Adenokarcinom ledviny (AKL) metastazuje nejčastěji do kostí, plic a mozku. Autoři uvádějí soubor pacientů a vlastní zkušenosti s metastazováním AKL do neobvyklých lokalit.

Soubor pacientů

Ve sledovaném období r.1997-2006 (10 let) jsme ve Fakultní nemocnici Hradec Králové diagnostikovali v bioptickém materiálu celkem 22 pacientů s neobvyklou lokalitou metastázy AKL. Věkové rozmezí souboru: 45-79 let. Ve 11 případech šlo o ženy, dalších 11 pacientů byli muži.

Metastázy AKL do prsu

5 pacientů - 4 ženy, 1 muž, průměrný věk 52,5 roku.

Detekce metastázy za 1-7 let po stanovení základní diagnózy AKL.

Metastázy AKL do pankreatu

6 pacientů - 4 ženy, 2 muži, průměrný věk 67 let.

Detekce metastázy za 2-12 let po stanovení základní diagnózy AKL.

Metastázy AKL do štítné žlázy

10 pacientů - 4 ženy, 6 mužů, průměrný věk 57,5 let.

Detekce metastázy za 2-11 let po stanovení základní diagnózy AKL.

Metastázy AKL do kontralaterální nadledviny

1 pacient - muž, 55 let.

Detekce metastázy za 5 let po stanovení základní diagnózy AKL.

Kazuistika č. 1

Žena, 46 let, hmatný ovoidní útvar v levém prsu, pohyblivý, mamografie, extirpace tumoru, histologie č. 24240/B/98: metastáza AKL.

Kazuistika č. 2

Žena, 74 let, bolesti v levém epigrastriu a mezograstriu, CT vyšetření: hypervaskulární tumor v oblasti těla pankreatu, operace: resekce těla a kaudy pankreatu, splenektomie.

Kazuistika č. 3

Muž, 56 let, zvětšení obou laloků štítné žlázy, biopsie: metastáza do AKL, operace: totální thyreoidektomie

Diskuze

Adenokarcinom ledviny je známý svojí neobvyklou a často nevyzpytatelnou biologickou aktivitou. Jeho klinická prezentace, vlastní průběh onemocnění i komplikace mohou být značně atypické. To platí i pro jeho metastatický potenciál a lokality, respektive tkáně a orgány, kam někdy metastazuje. Nejčastěji tvoří metastázy v kostech, plicích a mozku. Vzácně může metastazovat do prsu, štítné žlázy, pankreatu, gynekologických orgánů, kontralaterální nadledviny.

AKL může být dlouhou dobu zcela asymtomatický. V některých případech teprve metastatické onemocnění jiného orgánu může být prvním symptomem jeho klinické prezentace. V případech, kdy chybí anamnestické údaje o předchozí léčbě AKL, může být diferenciální diagnostika mezi primárním a sekundárním nádorovým postižením obtížná. V diagnostice užíváme standardních zobrazovacích metod podle lokality metastázy - RTG, CT, MRI, ECHO, event. endoskopická vyšetření. Rozhodující a určující je pečlivé, extenzivní histologické vyšetření.

Diferenciální diagnostika mezi primárním a sekundárním nádorem je rozhodující pro určení strategie a taktiky léčby. Naprosto zásadně ovlivňuje nejen léčbu, ale i další osud pacienta. Chirurgická léčba má u metastatického AKL většinou jen paliativní charakter. Její indikace musí být vždy pečlivě zvážena v rozhodovacím procesu. Je třeba vždy respektovat její vliv na další kvalitu života pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 10. 10. 2008