MICROCHIMERISM – LOOK INTO THE INCIPIENT AML RELAPSE?

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1321p

Autoři: Mgr. Ondřej Horký; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; Lenka Kablásková; Mgr. Marek Borský; Dana Ohlídalová; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; Ing. Dana Dvořáková, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 15. 6. 2008