MicroRNA Analysis in the Cerebrospinal Fluid and Blood Serum of Lymphoma Patients At Diagnosis and in Response to Therapy

Konference: 2011 53rd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 622. Non-Hodgkin Lymphoma - Biology, excluding Therapy: Poster III

Číslo abstraktu: 3663

Autoři: Mgr. Vít Pospíšil; MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.; MUDr. Milada Jankovská; MUDr. Jana Marková; MUDr. Ľubica Gaherová; doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA; Doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 12. 12. 2011