MICRORNA EXPRESSION PROFILES IN UMBILICAL CORD BLOOD CELL LINEAGES

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Transcriptional control, epigenetics, cell cycle regulation and apoptosis

Číslo abstraktu: 0018

Autoři: Ing. Michaela Dostálová-Merkerová, Ph.D.; Mgr. Alžběta Vašíková, PhD.; Mgr. Monika Běličková; RNDr. Hana Bruchová Votavová, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2009