MICRORNA SIGNATURE OF CD34 CELLS IN MYELODYSPLASTIC SYNDROME PATIENTS WITH DEL(5Q)

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: Myelodysplastic syndromes I

Číslo abstraktu: 0253

Autoři: RNDr. Hana Bruchová Votavová, Ph.D.; Ing. Michaela Dostálová-Merkerová, Ph.D.; Mgr. Alžběta Vašíková, PhD.; Mgr. Monika Běličková; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2009