Minimal Residual Resistance In CML: Stable BCR-ABL Gene Expression at Levels 0.01–0.1% (IS) In the Consecutive Samples May Be Associated with BCR-ABL Mutation Development and MMoR Lost In a Small Number of Tyrosine Kinase Inhibitor Responders

Konference: 2010 52nd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Chronic Myeloid Leukemia

Číslo abstraktu: 3419

Autoři: Mgr. Kateřina Machová (Poláková), Ph.D.; Mgr. Sylvie Nádvorniková; Mgr. Karla Zemanová, Ph.D.; MUDr. Hana Klamová, CSc.; Mgr. Tomáš Jurček; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.; RNDr. Jana Moravcová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2010