MIR-451 MAY POSITIVELY REGULATE MDR1 IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIA

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 07. Chronic myeloid leukemia - Biology 1

Číslo abstraktu: 0126

Autoři: Mgr. Tereza Lopotová; RNDr. Markéta Žáčková, Ph.D.; Mgr. Václava Polívková (Zmeková); MUDr. Hana Klamová, CSc.; RNDr. Jana Moravcová, CSc.; Mgr. Kateřina Machová (Poláková), Ph.D.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 0126

Datum přednesení příspěvku: 11. 6. 2010