MÍSTO DERMATOLOGA V LÉČBĚ MALIGNÍHO MELANOMU

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: Abstrakta a přednášky - Lékařská sekce

Číslo abstraktu: 010

Autoři: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA., FCMA

Kůže je pro vyšetření dobře přístupná a dermatovenerolog má dostatek znalostí i přístrojového vybavení k tomu, aby byl schopen vyslovit diagnózu řady chorob včetně kožních nádorů často z pouhého pohledu, nebo z běžného klinického vyšetření.

 Zkvalitněním této diagnostiky, především u pigmentových projevů, je dermatoskopie. Je to celý nový diagnostický obor, který umožní posuzovat charakteristické struktury v hlubších partiích kůže. Digitalizace tohoto obrazu diagnostiku dále zkvalitňuje. Kožní ultrazvuk změří hloubku útvaru a konfokální laserová skenovací mikroskopie provede histopatologické vyšetření in vivo. Pacient je konzultován v melanomové komisi a je zvoleno optimální léčebné schéma. Podle tloušťky tumoru se provede totální excize s příslušným bezpečnostním lemem, opět podle tloušťky doplněná v jedné době biopsií sentinelové uzliny. Při její pozitivitě se ve spolupráci s chirurgy provede disekce spádových lymfatických uzlin dané oblasti. Péče o případný lymfedém je již opět v rukou dermatovenerologa. Rizikovější pacienti jsou léčeni adjuvantní imunoterapií.

 Dermatochirurgické řešení se využívá i při odstraňování kožních a podkožních metastáz. Dermatolog má také další metody k paliativní redukci kožních metastáz. Na dermatologických pracovištích u nás i ve světě se za definovaných podmínek podává chemoterapie, imunoterapie, chemoimunoterapie i biologická léčba v klasickém režimu i v rámci klinických studií. V dermatologických laboratořích probíhá také intenzivní základní výzkum, který dále prohlubuje vědění v této oblasti dermatologie. S narůstajícím porozuměním principům růstu melanomu očekáváme v následujících letech významný klinický pokrok v léčbě tohoto onemocnění.

e-mail: pa@avemedica.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012