Moderní postupy ke zvýšení resekability jaterních metastáz u metastatického kolorektálního karcinomu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Diagnostika a léčba kolorektálního karcinomu

Číslo abstraktu: 032

Autoři: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011