Moderní trendy zevní radioterapie v léčbě bronchogenního karcinomu

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Radioterapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p02a

Autoři: MUDr. Roman Pajdlhauser; MUDr. Josef Kvěch

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 23. 10. 2009