Molecular Cytogenetic Studies of Complex Karyotypes in Myelodysplastic Syndromes (MDS): Conventional Cytogenetics, FISH and Multiplex FISH (mFISH/mBAND)

Konference: 2008 50th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: Myelodysplastic Syndromes

Číslo abstraktu: 5075

Autoři: Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.; RNDr. Jana Březinová, Ph.D.; RNDr. Libuše Lizcová; Mgr. Silvia Izáková; MUDr. Olga Černá; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Staženo

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2008